Independent Forest Monitoring
პარტიები გვპირდებიან
25-05-2010
პოლიტიკური გაერთაინება "სახალხო დემოკრატები": საარჩვენო პროგრამა
20-05-2010
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება "ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატები": თბილისელთა დასაქმების პროგრამა
20-05-2010
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება "ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატები": დასაქმების პროგრამა
19-05-2010
საარჩევნო ბლოკი ეროვნული საბჭო: ეროვნული თვითმყოფადობის შესახებ
19-05-2010
საარჩევნო ბლოკი ეროვნული საბჭო: განათლების რეფორმა
     არქივი

 

ჰკითხე შენს კანდიდატს!
 

• ბოლო წლებში მიღებულმა რომელმა გადაწყვეტილებებმა შეუწყო ხელი საქართველოში წყლის ხარისხის გაუმჯობესებას ან პირიქით, გაუარესებას?

• რას გააკეთებს წყლის რესურსების ეფექტურად მართვის უზრუნველსაყოფად?

• რას გააკეთებს საქართველოს მოსახლეობის კარგი ხარისხის და საკმარისი რაოდენობის წყლით უზრუნველსაყოფად?

• რას გააკეთებს დაინტერესებული საზოგადოების/მოსახლეობის ინტერესების უკეთ წარმოსაჩენად წყალთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებისას?

! საქართველოს ზედაპირული წყლების დაბინძურების ძირითადი მიზეზია დასახლებული პუნქტებისა და საწარმოო ობიექტების ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების უქონლობა ან არაეფექტური მუშაობა, ზედაპირული წყლების ძირითადი დამაბინძურებელი კომუნალური სექტორი (67%) და თბოენერგეტიკაა (31%).

! საკანალიზაციო გამწმენდი ნაგებობების უმრავლესობა მწყობრიდანაა გამოსული და ჩამდინარე წყლები გაწმენდის გარეშე ჩაედინება წყალსატევებში. წყლის ბიოლოგიური გაწმენდა არ ხდება საქართველოს არცერთ ქალაქში. პირველადი მექანიკური გაწმენდა ხორციელდება მხოლოდ თბილისი-რუსთავის რეგიონულ გამწმენდ ნაგებობაზე.

! მიკრობიოლოგიური ორგანიზმებითა თუ ქიმიური ნივთიერებებით დაბინძურებული სასმელი წყალი ნაწლავური და ინფექციური დაავადებების ერთ-ერთ უმთავრეს გამომწვევ მიზეზს წარმოადგენს.

! დღეისათვის საქართველოს მოსახლეობის მხოლოდ მცირე ნაწილია უზრუნველყოფილი უსაფრთხო წყლის უწყვეტი მომარაგებით. სოფლად მდგომარეობა უფრო უარესია, ვიდრე ქალაქებში.

! ქვეყანაში არსებული წყალსადენების 69%-ს არ გააჩნია წყლის გასაუვნებელი დანადგარები, 28%-ს სანიტარიული დაცვის ზონები, 23%-ს ნედლი წყლის დასამუშავებელი აუცილებელი გამწმენდი ნაგებობები, 70%-ზე მეტ წყალსადენებზე კი საერთოდ არ არსებობს, ან მწყობრიდანაა გამოსული საქლორე მოწყობილობები; ამის გამო, მოსახლეობის დიდ ნაწილს მიეწოდება დაუქლორავი სასმელი წყალი.

! წყლის ხარისხზე არ ტარდება სრული ლაბორატორიული კონტროლი, რის შედეგადაც მომხმარებლისთვის მიწოდებული წყალი ხშირად არ შეესაბამება სახელმწიფო სტანდარტს.

! წყლის დეფიციტის თავიდან ასაცილებლად და მომხმარებლებისთვის საკმარისი რაოდენობის და ხარისხიანი წყლის მისაწოდებლად, აუცილებელია წყლის ობიექტებიდან წყალაღების და წყლის ობიექტებში წყალჩაშვების რეგულირება. 2007 წლის 14 დეკემბრამდე საკითხი რეგულირდებოდა საწარმოებისთვის წყალაღებაზე და წყალჩაშვებაზე ნებართვების გაცემის გზით. 2007 წლის 14 დეკემბერს მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებით ეს ნებართვები გაუქმდა, წყალზე ხელმისაწვდომობისა და ხარისხიანი წყლის უზრუნველმყოფი სხვა მექანიზმი კი დღემდე არაა შემოთავაზებული.

 

 

წარმოდგენილი ინფორმაცია ეყრდნობა საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის, თანამშრომლობა მწვანე მომავლისთვის და თავად მწვანე ალტერნატივას მონაცემებსა და კვლევებს. აქ გამოთქმული მოსაზრებები გამოხატავს ”მწვანე ალტერნატივა”-ს პოზიციას და არ შეიძლება განხილულ იქნეს აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა (USAID) და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) შეხედულებათა ამსახველად.


ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2010
02-06-2010
2010 წლის 30 მაისის არჩევნების წინასწარი შედეგები 2 ივნისის 20:00 საათისათვის. წყარო: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
14-05-2010
2010 წლის არჩევნებისათვის საქართველოს დედაქალაქის თბილისის მერობის კანდიდატები. წყარო: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
10-05-2010
2010 წლის 30 მაისის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტების რიგითობა. წყარო: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
21-04-2010

ამომრჩეველთა სიის მონიტორინგი - სანდო საარჩევნო გარემოსკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯი. წყარო: 24 საათი

30-03-2010
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2010 წლის 30 მაისს გაიმართება. წყარო: რადიო თავისუფლება

18-03-2010
2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თარიღი დღეს ოფიციალურად გამოცხადდება. წყარო: საინფორმაციო სააგენტო პირველი
     არქივი
ინტერვიუები
29-05-2010
ინტერვიუ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის" მერობის კანდიდატთან, გია ჭანტურიასთან
ვრცლად
28-05-2010
ინტერვიუ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრთან, ვახტანგ ბალავაძესთან
ვრცლად
20-05-2010
ინტერვიუ ხალხის პარტიის ლიდერთან, დიდუბის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატთან, კობა თავითაშვილთან
ვრცლად
16-05-2010
ინტერვიუ პოლიტიკური პარტიის ,,მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს" ლიდერთან, მერობის კანდიდატთან, გოგი თოფაძესთან
ვრცლად
11-05-2010
პარტია ,,ახალი მემარჯვენეები’’-ს წევრი ფიქრია ჩიხრაძე
ვრცლად
10-05-2010
ინტერვიუ საქართველოს კონსერვატიული პარტიის ლიდერთან, თბილისის მერობის კანდიდატთან, ზვიად ძიძიგურთან
ვრცლად
04-05-2010
ინტერვიუ ,,საქართველოს გზის’’ ლიდერთან სალომე ზურაბიშვილთან
ვრცლად
04-05-2010
ინტერვიუ პოლიტიკური პარტიის ,,ჩვენი საქართველო - თავისუფალი დემოკრატები’’ ეკონომიკური კომისიის თავმჯდომარესთან, დავით ონოფრიშვილთან
ვრცლად
29-04-2010
ინტერვიუ პოლიტიკური გაერთიანება ,,სახალხო დემოკრატები’’-ს ლიდერთან, მერობის კანდიდატთან ნიკა ივანიშვილთან და ამავე პარტიის კონსულტანტთან ვაჟა ბერიძესთან
ვრცლად
     არქივი
მხარდაჭერილია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ
Copyright © Green Alternative. All rights reserved