Independent Forest Monitoring
პარტიები გვპირდებიან
25-05-2010
პოლიტიკური გაერთაინება "სახალხო დემოკრატები": საარჩვენო პროგრამა
20-05-2010
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება "ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატები": თბილისელთა დასაქმების პროგრამა
20-05-2010
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება "ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატები": დასაქმების პროგრამა
19-05-2010
საარჩევნო ბლოკი ეროვნული საბჭო: ეროვნული თვითმყოფადობის შესახებ
19-05-2010
საარჩევნო ბლოკი ეროვნული საბჭო: განათლების რეფორმა
     არქივი

 

ჰკითხე შენს კანდიდატს!

• რას გააკეთებს მოპოვებითი მრეწველობის გარემოსა და მოსახლეობაზე უარყოფითი ზეგავლენის შესამცირებლად და/ან თავიდან ასაცილებლად?

• რას გააკეთებს მოპოვებითი მრეწველობის განვითარებით გამოწვეული დადებითი და უარყოფითი შედეგების საზოგადოების ყველა ფენაზე თანაბრად/სამართლიანად გადასანაწილებლად?

• რას გააკეთებს საწარმოებში დასაქმებულთა უფლებების (ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება, ანაზღაურება) დასაცავად?

• რას ფიქრობს დღემდე მოპოვებითი მრეწველობის ობიექტების გასხვისების ფაქტების ეფექტურობასა და სამართლიანობაზე?

• რას ფიქრობს, რამდენად ეფექტურად ხორციელდება პრივატიზებული საწარმოების მიერ ხელშეკრულებების პირობებისა და კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესრულების სახელმწიფო კონტროლი?

• რას გააკეთებს პრივატიზაციის პროცესის გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად?

• რას გააკეთებს დღემდე დადებული საპრივატიზაციო ხელშეკრულებების საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად?

! გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში მოპოვებითი მრეწველობა საქართველოს მშპ-ს 10%-ს შედგენდა; 2000-2001 წლებში ეს მაჩვენებელი 2%-მდე დაეცა. დღეს საქართველოს ხელისუფლება აქტიურად ცდილობს მოპოვებითი მრეწველობაში ინვესტიციების მოზიდვას, სახელმწიფო რეგულირების შემცირების გზით. ამასთან, საქართველოს დღემდე არ გააჩნია მინერალური რესურსების მდგრადი მართვის და არც სამრეწველო სექტორის განვითარების სტრატეგია.

! ბოლო წლებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მოპოვებითი მრეწველობის მნიშვნელოვანი ობიექტების პრივატიზება გაუმჭვირვალედ და ხშირად კანონის მოთხოვნათა დარღვევით განხორციელდა. ახალი მესაკუთრეების ხელშეკრულებებით განსაზღვრული გარემოსდაცვითი, სოციალური თუ სხვა სახის ვალდებულებები, უმეტეს შემთხვევაში, გასაიდუმლოებულია.

! საერთაშორისო ორგანიზაციათა კვლევები აჩვენებენ, რომ მოპოვებით მრეწველობაზე დამოკიდებულ ქვეყნებში: მაღალია კორუფცია, მთავრობები ავტორიტარულია, მმართველობა არაექფეტურია, მაღალია სამხედრო ხარჯები, ადგილი აქვს სამოქალაქო ომებს და ხშირია ადამიანის უფლებათა დარღვევის შემთხვევები.

! დღეს საქართველოში სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება აღარ ექვემდებარება ლიცენზიის გაცემამდე გარემოსა და მოსახლეობაზე ზემოქმედების წინასწარ შესწავლას.

! მოპოვებითი მრეწველობის მსხვილმასშტაბიანი პროექტების განხორციელებას, როგორც წესი, მოჰყვება ადგილობრივი მოსახლეობის იძულებითი გადასახლება.

! ჭიათურის მანგანუმის საბადოს ასათვისებლად 2007 წელს გაცემული ლიცენზიით გათვალისწინებული ფართობების სრულად ათვისების შემთხვევაში, მოსალოდნელია 3 ათასზე მეტი ოჯახის გადასახლება მათი ამჟამინდელი საცხოვრებელი ადგილებიდან.

! წიაღისეულის ღია კარიერული წესით მოპოვება საქართველოში ყველაზე გავრცელებული მეთოდია. ამ მეთოდის გამოყენება იწვევს მიწის ნაყოფიერი ფენის დეგრადაციას, ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების დაბინძურებას, ბიომრავალფეროვნებით გამორჩეული ადგილების დეგრადაციას.

! სამთო-მოპოვებითი სამუშაოები საქართველოში საქმიანობის იმ ძირითად მიმართულებებს შორისაა, რომლებიც სტიქიური პროცესების ფართო მასშტაბით განვითარებას იწვევენ.

! ეკოლოგიური კატასტროფების გამომწვევ მიზეზთა შორის, ოქროს მოპოვებას წამყვანი ადგილი უჭირავს. ოქროს მისაღებად ხშირად გამოიყენება ვერცხლისწყალი და ციანიდი, ვინაიდან ეს ყველაზე იაფი საშუალებაა არსებულებს შორის.

 

 

წარმოდგენილი ინფორმაცია ეყრდნობა საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს, საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის, თანამშრომლობა მწვანე მომავლისთვის და თავად მწვანე ალტერნატივას მონაცემებსა და კვლევებს. აქ გამოთქმული მოსაზრებები გამოხატავს ”მწვანე ალტერნატივა”-ს პოზიციას და არ შეიძლება განხილულ იქნეს აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა (USAID) და საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდის (IFES) შეხედულებათა ამსახველად.


ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2010
02-06-2010
2010 წლის 30 მაისის არჩევნების წინასწარი შედეგები 2 ივნისის 20:00 საათისათვის. წყარო: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
14-05-2010
2010 წლის არჩევნებისათვის საქართველოს დედაქალაქის თბილისის მერობის კანდიდატები. წყარო: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
10-05-2010
2010 წლის 30 მაისის არჩევნებისათვის საარჩევნო სუბიექტების რიგითობა. წყარო: საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
21-04-2010

ამომრჩეველთა სიის მონიტორინგი - სანდო საარჩევნო გარემოსკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯი. წყარო: 24 საათი

30-03-2010
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 2010 წლის 30 მაისს გაიმართება. წყარო: რადიო თავისუფლება

18-03-2010
2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თარიღი დღეს ოფიციალურად გამოცხადდება. წყარო: საინფორმაციო სააგენტო პირველი
     არქივი
ინტერვიუები
29-05-2010
ინტერვიუ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის" მერობის კანდიდატთან, გია ჭანტურიასთან
ვრცლად
28-05-2010
ინტერვიუ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრთან, ვახტანგ ბალავაძესთან
ვრცლად
20-05-2010
ინტერვიუ ხალხის პარტიის ლიდერთან, დიდუბის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატთან, კობა თავითაშვილთან
ვრცლად
16-05-2010
ინტერვიუ პოლიტიკური პარტიის ,,მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს" ლიდერთან, მერობის კანდიდატთან, გოგი თოფაძესთან
ვრცლად
11-05-2010
პარტია ,,ახალი მემარჯვენეები’’-ს წევრი ფიქრია ჩიხრაძე
ვრცლად
10-05-2010
ინტერვიუ საქართველოს კონსერვატიული პარტიის ლიდერთან, თბილისის მერობის კანდიდატთან, ზვიად ძიძიგურთან
ვრცლად
04-05-2010
ინტერვიუ ,,საქართველოს გზის’’ ლიდერთან სალომე ზურაბიშვილთან
ვრცლად
04-05-2010
ინტერვიუ პოლიტიკური პარტიის ,,ჩვენი საქართველო - თავისუფალი დემოკრატები’’ ეკონომიკური კომისიის თავმჯდომარესთან, დავით ონოფრიშვილთან
ვრცლად
29-04-2010
ინტერვიუ პოლიტიკური გაერთიანება ,,სახალხო დემოკრატები’’-ს ლიდერთან, მერობის კანდიდატთან ნიკა ივანიშვილთან და ამავე პარტიის კონსულტანტთან ვაჟა ბერიძესთან
ვრცლად
     არქივი
მხარდაჭერილია საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს მიერ
Copyright © Green Alternative. All rights reserved